ORATORIUM 5

Daniël oratorium “Balling aan het hof.”
Op zondag 22 april 2018 hadden we de première in  de Levensbron van Ridderkerk. Wederom waren de teksten van dominee/tekstdichter Martin de Geus en de muziek van componist dirigent Dirk Zwart. De muziek van Dirk versterkt de emotie die Martin in zijn teksten schrijft. Ook nu is het weer in de “taal” van deze tijd geschreven, dus voor alle mensen te begrijpen. Bijbelteksten die afgewisseld worden met koorzang. Doordat er dit keer een bariton meewerkt, die ook rollen vertolkt, wordt dit stuk nog afwisselender en boeiender voor de luisteraar. Natuurlijk kan ook in dit stuk het publiek weer met een aatal liederen meezingen. Het verhaal gaat over Daniël die op zijn 16de  jaar verbannen wordt uit zijn land Israël en meegevoerd wordt naar het rijk van koning Nebukadnezar. Dit ruim 2500 jaar oude verhaal ,in een nieuwe jas. Mensen verdreven naar een ander land met andere culturen en religies. Het leven van de profeet Daniël wordt vertaald naar de actualiteit van onze tijd. Dilemma’s van TOEN en NU als immigratie, vluchtelingen, inburgeren, andere culturen en identiteit, komen in dit oratoium tot uiting. Het muziekstuk wordt muzikaal uitgevoerd door koor, bariton, piano, hobo en althobo.