ORATORIUM 5 en 6

Daniël oratorium “Balling aan het hof.”
Op zondag 22 april 2018 hadden we de première in  de Levensbron van Ridderkerk. Wederom waren de teksten van dominee/tekstdichter Martin de Geus en de muziek van componist dirigent Dirk Zwart. De muziek van Dirk versterkt de emotie die Martin in zijn teksten schrijft. Ook nu is het weer in de “taal” van deze tijd geschreven, dus voor alle mensen te begrijpen. Bijbelteksten die afgewisseld worden met koorzang. Doordat er dit keer een bariton meewerkt, die ook rollen vertolkt, wordt dit stuk nog afwisselender en boeiender voor de luisteraar. Natuurlijk kan ook in dit stuk het publiek weer met een aatal liederen meezingen. Het verhaal gaat over Daniël die op zijn 16de  jaar verbannen wordt uit zijn land Israël en meegevoerd wordt naar het rijk van koning Nebukadnezar. Dit ruim 2500 jaar oude verhaal ,in een nieuwe jas. Mensen verdreven naar een ander land met andere culturen en religies. Het leven van de profeet Daniël wordt vertaald naar de actualiteit van onze tijd. Dilemma’s van TOEN en NU als immigratie, vluchtelingen, inburgeren, andere culturen en identiteit, komen in dit oratoium tot uiting. Het muziekstuk wordt muzikaal uitgevoerd door koor, met bariton, piano, hobo en althobo.

Petrus oratorium “Voorman aan de leiding.”

De naam Petrus zullen de meeste mensen wel kennen. In elk geval is hij met afstand Jezus’ bekendste discipel. Overigens heette hij van huis uit Simon. De naam Petrus, die ‘rots’ betekent, kreeg hij later van Jezus. Van beroep was hij visser, maar Jezus zag potentie in hem, zag de trouw van Petrus. Hij zou hem opleiden tot ‘visser van mensen’.

In het oratorium volgen we de weg die Petrus ging vanaf zijn roeping tot discipel in de evangeliën, tot en met zijn optreden als apostel in het Bijbelboek Handelingen. Die weg kun je zien als een bergweg over hoge toppen en diepe dalen. Die grilligheid herkennen we ook in Petrus’ karakter en in zijn geloofsbeleving. Zo zien we zijn twijfel terug in het verhaal dat vertelt hoe Jezus over het water liep en Petrus naar hem toe wilde gaan. Terwijl hij daar mee bezig was, overviel Petrus de angst voor het diepe water en dreigde hij te verdrinken. Jezus greep zijn hand en mopperde: “Petrus, jij klein- gelovige”….  Hoe herkenbaar.

Zijn grootste dieptepunt beleeft Petrus na Jezus’ arrestatie, in de hof bij het huis van de hogepriester. Tot drie keer toe wordt hij daar herkend als volgeling van Jezus: “Jij hoort ook bij Hem”. Maar even zo vaak ontkent hij het. Zijn er ook in ons leven geen momenten waarop we liever niet willen weten dat we geloven?

Ook komt de vraag naar voren van Jezus aan Petrus: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” Petrus antwoordt dan: “Elia of Johannes de doper”. “En jij, Petrus”, vraagt Jezus dan, “wie zeg jij dat ik ben?” Petrus antwoordde overtuigd: “De Messias”. En Jezus zei: “Dat heeft God jou verteld; jij, Petrus, bent de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen”.

Het muziekstuk wordt uitgevoerd door koor met orgel, piano tenor, strijk quintet, hobo en fluit.