ORATORIA 1 en 2

Paasoratorium   
Ons koor voert ook het paasoratorium “Het lam dat ons doet leven” uit. Dit is een muziekstuk dat geschreven is door de tekstdichteres Ria Borkent en gecomponeerd door Dirk Zwart.In 1998 is dit stuk voor het eerst uitgevoerd. Het unieke van dit muziekstuk is dat  het lijden, maar ook de opstanding van Christus verteld wordt.. De tekst is vertaald in hedendaags taalgebruik. De muziek zelf is erg doorvoelend gecomponeerd. Als toehoorder ervaar je wat Jezus doormaakt tijdens Zijn lijdensweg. De componist heeft dan ook sommige stukken “vals”gecomponeerd om de luisteraar te laten voelen wat er gebeurde. Dit muziekstuk wordt muzikaal ondersteund door een trompettist een organist en een pianist. Tevens zijn er liederen die geschreven zijn voor gemeentezang, de gemeente wordt dus actief betrokken bij dit paasoratorium. Ons koor heeft dit stuk al menig keer uitgevoerd in een eredienst, omdat dit gehele muziekstuk zich daarvoor leent. De muziek wordt dan ook afgewisseld met de Bijbelteksten van het Lijdensverhaal die meestal gelezen wordt door de dienstdoende dominee.

Ezechiël oratorium “Mensenkind”
In november 2012 werd het Ezechiël oratorium “Mensenkind” voor het eerst uitgevoerd door ons koor. De teksten zijn geschreven door dominee Martin de Geus en de muziek is gecomponeerd door Dirk Zwart. Het koor was zeer verrast door haar dirigent doordat dit stuk best wel “ruig” is qua muziekstijl en tevens neemt het slagwerk een prominente plaats in tijdens dit oratorium.Dit is iets wat het koor niet gewend was van hun dirigent en mede daardoor met veel enthousiasme uitgevoerd wordt. Tevens heeft Dirk er 2 theatrale momenten in verwerkt die zo door het koor wordt gebracht dat dit  bij het publiek kippenvel oplevert om het aan te horen. Het Bijbelboek Ezechiël is geen bekend Bijbelboek en wordt ook niet vaak gebruikt tijdens de erediensten en zeker niet tijdens de Bijbellessen op scholen. Martin de Geus heeft de teksten vertaald  en zo geschreven dat de mensen van “onze”tijd dit Bijbelboek toch verstaan. Evenals bij het paasoratorium wordt de muziek afgewisseld door de Bijbelteksten. Het unieke van dit tekst lezen is dat dit door 2 mensen wordt gedaan die samenspraak doen vanuit de persoon van God en Ezechiël. Verder wordt dit stuk muzikaal ondersteund door de piano en het orgel.