ORATORIA 3 en 4

Jona oratorium “Duif of Havik
Op 9  november 2014 werd het Jonaoratorium “duif of havik” voor het eerst uitgevoerd in de Levensbron.Dit stuk is geschreven door Dominee Martin de Geus en gecomponeerd door onze dirigent Dirk Zwart. Het verhaal van de profeet Jona is nog altijd een bekend verhaal, wie kent niet het verhaal van de deserterende Jona die 3 dagen in de buik van de walvis zit, alvorens hij op het strand weer wordt uitgespuwd? Op de achtergrond speelt de botsing tussen liefde en gerechtigheid. Allebei vertegenwoordigen deze de hoogste idealen. Maar als het er echt op aankomt: welke van de twee dient dan voorop te staan? De naam Jona, die duif betekent, pleit voor het eerste. Maar laat de profeet zich nu vanaf het eerste begin als een havik ontpoppen! Hoe staat God daarin? En hoe zal dit principiële conflict aflopen?Tegen deze achtergrond biedt het verhaal een eigensoortige spanning  die de muziek hoorbaar maakt, o.a. door de grote afwisseling in sfeer:ingetogen,  tedere delen volgen op heftig  dreigende; gloedvolle klanken initiëren een uitgesproken jazzy toon. Daarbij blijft de zang niet beperkt tot het koor. Aan het begin, in het midden en aan het slot zingt ook de gemeente een hartig toontje mee. Het oratorium wordt begeleid met orgel, piano en klarinet.

Abraham oratorium “Hemelluisteraar”
Op zondag 17 april 2016 ging het Abraham oratorium oratorium “Hemelluisterraar” in première tijdens de eredienst van de V.O.O.R. dienst commissie. Het oratorium is geschreven door de tekstdichter en dominee Martin de Geus. Hij heeft het levensvehaal van Abraham op papier gezet in het taalgebruik van deze tijd, iedereen kan begrijpen waar dit vehaal over gaat.

Gedurende het verhaal passeert onder meer de ergernis van Saraï over het besluit van Abram ,om haar in Egypte voor te stellen als zijn zus. Maar ook de vertwijfeling over de belofte van God over het verkrijgen van een eigen zoon op hoge leeftijd en zijn dubbele ontrouw tegenover Hagar en Saraï worden niet overgeslagen. Het hele leven van Abraham, dat zo’n 175 jaar zou hebben geduurd, passeert de revue, waaronder de wegzending van Hagar en Ismaël en de offering van zijn zoon, althans de aanzet daartoe. Ook de liefde voor Ketura, de vrouw in het laatste deel van het leven van Abraham, een onderdeel in de Bijbel dat in de praktijk weinig ter sprake komt, komt in het verhaal van “de Hemelluisteraar” aan de orde. Het oratorium eindigt, zoals het begon, met de Hemel die spreekt.

Al met al blijft het verhaal van Abraham een spannende geschiedenis, waarvan sommige onderdelen wellicht toch nog als een openbaring zullen worden ervaren. In dit oratorium krijgt de Abraham-story een logische kop en staart. Met de teksten van Martin de Geus en de muziek van Dirk Zwart krijgt het mooie verhaal van de man, waar volgens de Bijbel meer mensen vanaf stammen dan er zandkorrels in de woestijn zijn, nog een extra dimensie. Met dit Bijbels koorstuk wordt de verbondenheid geaccentueerd tussen joden, moslims en christenen en mensen van vrede.

Het orgelspel is in dit oratorium losgelaten door de componist Dirk Zwart. Daardoor wordt het stuk ook voor een groter publiek toegankelijk, omdat orgelmuziek altijd direct de link legt met de kerk. Verder wordt het stuk muzikaal ondersteund door een cellist en een violist.