HOMEPAGE

Beste Allemaal,

Ons koor is weer open na de coroancrisis en u kunt weer met ons meezingen op maandagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur. In de Goede Herderkerk te Ridderkerk aan de Seringenstraat 1.

Wie zingt er mee met ons koor?    

Op maandag 7 maart start het interkerkelijk koor Salem met de repetities van het gloednieuwe Petrusoratorium ‘Voorman aan de leiband.´ Dit nieuwe muziekstuk is geschreven door het creatieve duo ds. Martin de Geus en kerkmusicus Dirk Zwart. De eerste is lid van het koor, de tweede (met een kleine onderbreking)  al meer dan dertig jaar de dirigent. Het nieuwe koorstuk is het vijfde oratorium van hun hand. De aanleiding voor het schrijven hiervan is dit keer het naderende afscheid van dominee De Geus. Hij gaat met emeritaat en hoopt op zondag 6 september 2020 om 16.00 uur afscheid te nemen van zijn gemeente De Levensbron. Van zijn kant wil hij de gemeente – en ieder die ze wil lezen – graag de liedteksten van het Petrusoratorium cadeau doen. Een mooier en unieker cadeau kan je als dominee je gemeente niet geven.

Zo spraken wij 2 jaar geleden. Inmiddels is alles door de coronacrisis anders. De Levensbron heeft na 2 jaar dit cadeau van hun oud-dominee nog “te goed.” En als corona zich nu stil houdt, zal dit D.V. gaan gebeuren op zaterdag 1 oktober 2022.De pemiere zal zijn in de kerk De Levensbron aan de Jan Luykenstraat 10. De aanvangstijd is nog niet bekend.  Ruim 2 jaar later dus. De repetites voor het instuderen van dit oratoium start op maandag 7 maart 2022 in De Goede Herdererk aan de Seringenstraat 1 te Ridderkerk.

Als je wil kan je met ons meezingen. Een unieke ervaring, omdat dit stuk maar 1 keer uitgevoerd zal worden in Ridderkerk. Deelname kost niets!!!!

De naam Petrus zullen de meeste mensen wel kennen. In elk geval is hij met afstand Jezus’ bekendste discipel. Overigens heette hij van huis uit Simon. De naam Petrus, die ‘rots’ betekent, kreeg hij later van Jezus. Van beroep was hij visser, maar Jezus zag potentie in hem, zag de trouw van Petrus. Hij zou hem opleiden tot ‘visser van mensen’.

In het oratorium volgen we de weg die Petrus ging vanaf zijn roeping tot discipel in de evangeliën, tot en met zijn optreden als apostel in het Bijbelboek Handelingen. Die weg kun je zien als een bergweg over hoge toppen en diepe dalen. Die grilligheid herkennen we ook in Petrus’ karakter en in zijn geloofsbeleving. Zo zien we zijn twijfel terug in het verhaal dat vertelt hoe Jezus over het water liep en Petrus naar hem toe wilde gaan. Terwijl hij daar mee bezig was, overviel Petrus de angst voor het diepe water en dreigde hij te verdrinken. Jezus greep zijn hand en mopperde: “Petrus, jij klein- gelovige”….  Hoe herkenbaar.

Zijn grootste dieptepunt beleeft Petrus na Jezus’ arrestatie, in de hof bij het huis van de hogepriester. Tot drie keer toe wordt hij daar herkend als volgeling van Jezus: “Jij hoort ook bij Hem”. Maar even zo vaak ontkent hij het. Zijn er ook in ons leven geen momenten waarop we liever niet willen weten dat we geloven?

Ook komt de vraag naar voren van Jezus aan Petrus: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” Petrus antwoordt dan: “Elia of Johannes de doper”. “En jij, Petrus”, vraagt Jezus dan, “wie zeg jij dat ik ben?” Petrus antwoordde overtuigd: “De Messias”. En Jezus zei: “Dat heeft God jou verteld; jij, Petrus, bent de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen”.

In muzikale zin is dit oratorium een extra belevenis, omdat componist Dirk Zwart dit voor het eerst met een orkest geschreven heeft. Een ware primeur dus!

De repetities zijn o.l.v. Dirk Zwart in de Goede Herder kerk aan de Seringenstraat 1, te Ridderkerk. De repetities beginnen op 7 maart 2022,van 20.00 uur tot 21.45 uur.  Deelname kost NIETS.. U bent van harte welkom om met ons mee te zingen. Graag opgeven voor 5 maart i.v.m. het bestellen van de koorpartituren. Opgeven graag via het volgende mailadres: jokebok@planet.nl

Met vr. gr. Namens het koor

Joke Bok, voorzitter.