INKOMSTEN

De inkomsten van ons koor komen uit donaties, contributies en medewerkingen.

Mocht u ons koor willen steunen als donateur of sponsor meldt u zich dan aan bij de penningmeester Jan Vlegaard,e-mail;janvlegaard@aol.nl

Ons rekeningnummer is. NL44RABO 013.13.39.397 t.n.v. koor Salem Ridderkerk, o.v.v contributie of anderzins wat u overboekt aan ons.